ararot kamışı

ararot kamışı

a. bit. b. Maranta.


ararot kamışı için benzer kelimeler


ararot kamışı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'r', 'o', 't', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
ararot kamışı kelimesinin tersten yazılışı ışımak torara diziliminde gösterilir.