sestoplar kamışı

sestoplar kamışı İng. fish-pole, fishing rod

Sinema/TV. Ucuna mikrofon takılarak devindirilen ve olta kamışını andıran değnek.


sestoplar kamışı için benzer kelimeler


sestoplar kamışı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'e', 's', 't', 'o', 'p', 'l', 'a', 'r', ' ', 'k', 'a', 'm', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
sestoplar kamışı kelimesinin tersten yazılışı ışımak ralpotses diziliminde gösterilir.