mazı meşesi

mazı meşesi

a. bit. b. Mazı üstünde urların oluştuğu meşe türü (Quercus infectoria).


mazı meşesi İng. gall oak, nut gall oak

Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, 1-6 m kadar boylanabilen, yaprak döken, genç dallarının Cynips gallea tinctoria adlı böcek tarafından sokulmasıyla şişkin mazılar oluşan, %40 oranında tanen içeren, birçok sanayi dallarında kullanılan, küçük ağaç ya da çalılar.


mazı meşesi Fr. chêne à la noix de galle

(botanik)


mazı meşesi için benzer kelimeler


mazı meşesi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'z', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'ş', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
mazı meşesi kelimesinin tersten yazılışı iseşem ızam diziliminde gösterilir.