mazı oya

mazı oya

Yemeni kıyısına yapılan iğne oyası.


mazı oya için benzer kelimeler


mazı oya, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'z', 'ı', ' ', 'o', 'y', 'a', şeklindedir.
mazı oya kelimesinin tersten yazılışı ayo ızam diziliminde gösterilir.