meri mecar kalmak

meri mecar kalmak

Kimsesiz, yoksul, üzgün kalmak.


meri mecar kalmak için benzer kelimeler


meri mecar kalmak, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'i', ' ', 'm', 'e', 'c', 'a', 'r', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
meri mecar kalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlak racem irem diziliminde gösterilir.