abazan kalmak

abazan kalmak

1) uzun süre cinsel ilişkide bulunmamak; 2) aç kalmak.


abazan kalmak

Uzun zaman cinsî münasebette bulunmaktan mahrum kalmak.


abazan kalmak

Parasız kalmak.


abazan kalmak için benzer kelimeler


abazan kalmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'a', 'z', 'a', 'n', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
abazan kalmak kelimesinin tersten yazılışı kamlak nazaba diziliminde gösterilir.