mide bağırsak kıl kurtları

mide bağırsak kıl kurtları Lat. Trichostrongylidae

İnsanlarda ve evcil hayvanlarda sindirim sisteminde parazitlenen Cooperia, Dictyocaulus, Hyostrongylus, Mecistocirrus, Nematodirus, Nippostrongylus, Ostertagia, Marshallagia, Haemonchus, Teladorsagia ve Trichostrongylus gibi birçok cinsi içeren nematod ailesi, Trichostrongylidae.


mide bağırsak kıl kurtları için benzer kelimeler


mide bağırsak kıl kurtları, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'd', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'u', 'r', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
mide bağırsak kıl kurtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltruk lık kasrığab edim diziliminde gösterilir.