kıl kurtları

kıl kurtları Lat. Nematomorpha

Kalın bir kütiküla ile kaplı vücutları segmentsiz, ince uzun kıl veya iplik şeklinde, boyları 100 cm, çapları 3 mm olabilen, larvaları parazit erginleri serbest yaşayan bir şube, ipliksi solucanlar, kıl solucanları, tel kurtları.


kıl kurtları için benzer kelimeler


kıl kurtları, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'u', 'r', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kıl kurtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltruk lık diziliminde gösterilir.