göz kurtları

göz kurtları İng. eyeworms

Sığır ve atların gözyaşı kanallarında parazitlenen Thelazia cinsinden nematodlar. Bulaşma konjoktivada bulunan birinci dönem larvaları alan ve bünyesinde larva üç hâline geldikten sonra diğer bir canlıya nakleden Musca cinsinden sinekler aracılığıyla olmaktadır. Çok fazla sayıda larva bir bulunması gözyaşı sıvısının akışına mani olmaktadır.


göz kurtları için benzer kelimeler


göz kurtları, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'k', 'u', 'r', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
göz kurtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltruk zög diziliminde gösterilir.