akciğer kurtları

akciğer kurtları İng. lung worms

Nematodların Secernentea (Phasmidea) sınıfında bulunan ve konaklarının akciğerlerine yerleşen çeşitli ailelerdeki türler, akciğer kıl kurtları.


akciğer kurtları için benzer kelimeler


akciğer kurtları, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'u', 'r', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
akciğer kurtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltruk reğicka diziliminde gösterilir.