mikrotrabekül ağı

mikrotrabekül ağı İng. microtrabecular network

Ökaryot hücrelerde bazı muamelelerden sonra, elektron mikroskobu ile görülebilen üç boyutlu iplik ve tel ağı.


mikrotrabekül ağı için benzer kelimeler


mikrotrabekül ağı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 'r', 'o', 't', 'r', 'a', 'b', 'e', 'k', 'ü', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
mikrotrabekül ağı kelimesinin tersten yazılışı ığa lükebartorkim diziliminde gösterilir.