miñ

miñ

Bin


min

Bin.


min

Bin (sayı).


min

Bin, 1000


miñ için benzer kelimeler


miñ, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ñ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'ñ', şeklindedir.
miñ kelimesinin tersten yazılışı ñim diziliminde gösterilir.