te`mîn etmek

te`mîn etmek

inancalamak.


te`mîn etmek için benzer kelimeler


te`mîn etmek, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', '`', 'm', 'î', 'n', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
te`mîn etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte nîm`et diziliminde gösterilir.