geriş gürüş min kürüş

geriş gürüş min kürüş

Saklambaç oyunu sırasında söylenen tekerleme


geriş gürüş min kürüş için benzer kelimeler


geriş gürüş min kürüş, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'ş', ' ', 'm', 'i', 'n', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'ü', 'ş', şeklindedir.
geriş gürüş min kürüş kelimesinin tersten yazılışı şürük nim şürüg şireg diziliminde gösterilir.