namus sözü

namus sözü

a. Namus ve onur üzerine verilen söz, şeref sözü.


namus sözü için benzer kelimeler


namus sözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'm', 'u', 's', ' ', 's', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
namus sözü kelimesinin tersten yazılışı üzös suman diziliminde gösterilir.