ne ... ne ...

ne ... ne ... Far.

bağ. 1. Birden fazla özne, tümleç veya fiile olumsuzluk anlamı katmak için bunlardan önce yer alan kelimelerin başlarına getirilen tekrarlamalı bağlaç, hem ... hem ... karşıtı: “Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum.” -Y. K. Beyatlı. 2. Ne ile bağlanan özne veya cümlelerden önceki fiiller aşağıda gösterilen durumlarda olumsuz kullanılırlar: a) Fiil, ne ile bağlanan özne veya cümlelerden önce gelirse: Gelmediler ne annem ne babam. b) ne'li cümlenin fiili şartlı olursa: Sen ne yaz ne kış dinlemezsen çabuk çökersin. c) fiilden önce olumsuz bir anlam veren bir ünlem veya zarf bulunursa: Ne tütüne ne içkiye sakın alışmayın. Ne İzmir'e ne Bursa'ya hiç gitmemiş. ç) -diği, -inceye kadar, -ince, -dikçe, -dikten sonra veya -den önceki biçimindeki zarf-fiillerle: Ne memlekette konuşulan dili ne oranın âdetlerini bilmediğinden çok zahmet çekti. Ne çay ne kahve içmeyeli rahat ettim. Ne parası ne malı kalmayıncaya kadar saçtı savurdu. Ne kitabı ne defteri bulamayınca kızdı. Ne sigara ne içki içmedikçe korkmasın. Ne sen ne o gelmedikten sonra (veya gelmeden önce) ben yalnız ne yapayım? 3. İki sıfat veya sıfat durumunda olan iki kelimenin başına getirildiğinde iki kavramın ortalaması olan üçüncü bir kavram anlatan bir söz: Ne sıcak ne soğuk. Ne uzun ne kısa. Ne az ne çok. 4. sf. Çokluk, güzellik vb. anlatan bir söz: “Fakat ne eşya ne eşya!” -P. Safa.


ne ... ne ..

Ne ... ne ...


ne ... ne ..., 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, . harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', ' ', '.', '.', '.', ' ', 'n', 'e', ' ', '.', '.', '.', şeklindedir.
ne ... ne ... kelimesinin tersten yazılışı ... en ... en diziliminde gösterilir.