neden değişkem

neden değişkem İng. cause variable

bk. bağımsız değişken.


neden değişkem için benzer kelimeler


neden değişkem, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 'd', 'e', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'm', şeklindedir.
neden değişkem kelimesinin tersten yazılışı mekşiğed neden diziliminde gösterilir.