nedensel zincir modeli

nedensel zincir modeli İng. causal chain model

nedensel zincir modeli için benzer kelimeler


nedensel zincir modeli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 'd', 'e', 'n', 's', 'e', 'l', ' ', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
nedensel zincir modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom ricniz lesneden diziliminde gösterilir.