nemerse

nemerse

Nesne, şey


nemerse, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 'm', 'e', 'r', 's', 'e', şeklindedir.
nemerse kelimesinin tersten yazılışı esremen diziliminde gösterilir.