nervus nazopalatinus

nervus nazopalatinus Dgr. anat. nervus nasopalatinus

anat. Septum nasi’nin alt yarım mukozasını uyaran, n. nasalis caudalis’in kolu olan sinir.


nervus nazopalatinus için benzer kelimeler


nervus nazopalatinus, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 'r', 'v', 'u', 's', ' ', 'n', 'a', 'z', 'o', 'p', 'a', 'l', 'a', 't', 'i', 'n', 'u', 's', şeklindedir.
nervus nazopalatinus kelimesinin tersten yazılışı sunitalapozan suvren diziliminde gösterilir.