nice

nice

sf. 1. Kaç, ne kadar. 2. Birçok: “Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı.” -A. Ş. Hisar. 3. zf. (ni'ce) Nasıl. 4. zf. (ni'ce) Uzun süreden beri.


nice İng. code

Nesneleri ya da bilgileri belirleyen ya da tanımaya yarayan sayısal simge. bk. niceleme.


nice, (niçe)

1. Nasıl. 2. Çok, birçok, hayli. 3. Çok kere. 4. Ne. 5. Ne zaman. 6. Kaç, ne kadar. 7. Hangi. 8. Ne kadar, ne derece. 9. Ne vakta kadar


nice için benzer kelimeler


nice, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'c', 'e', şeklindedir.
nice kelimesinin tersten yazılışı ecin diziliminde gösterilir.