niceleme imi simgesi

niceleme imi simgesi İng. quantification-sign variable

Değer alanı, bir sözedilen dilin niceleme imlerinden oluşan sözeden dil değişkeni: v.


niceleme imi simgesi için benzer kelimeler


niceleme imi simgesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'c', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'i', 'm', 'i', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
niceleme imi simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis imi emelecin diziliminde gösterilir.