niş

niş Fr. niche

a. mim. Duvar içinde bırakılan oyuk.


niş

Sığır kovalama ünlemi.


niş İng. niche

Bir organizmanın yaşam sahası ve görevi.


niş için benzer kelimeler


niş, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'ş', şeklindedir.
niş kelimesinin tersten yazılışı şin diziliminde gösterilir.