nominal fiyat

nominal fiyat

bk. 1. cari fiyat 2. parasal değer


nominal fiyat için benzer kelimeler


nominal fiyat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'o', 'm', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', şeklindedir.
nominal fiyat kelimesinin tersten yazılışı tayif lanimon diziliminde gösterilir.