normal

normal, -li Fr. normal

a. 1. Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum. 2. mat. Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme. 3. sf. Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun: “Atatürk'ün normal zamanlarda insana okşamak arzusu veren ipek gibi saçları birdenbire yelelenirdi.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


normal İng. normal

1. Dik. 2. Bir doğru ya da düzleme dik olan bir doğru ya da düzlem. 3. Düzlemsel bir eğrinin bir P noktasından geçen, eğrinin P noktasındaki teğetine dik olan doğru. (Üç boyutlu eğriler için bk. asli normal, bmormal). 4. Bir yüzeyin bir P noktasından geçen, yüzeyin P noktasındaki teğet düzlemine dik olan doğru. f(x,y,z) = c şeklindeki bir yüzey için normalin yönü f'nin gradientidir. 5. Bir normalya paralel olan vektör. (...)


normal Osm. nâzım

(matematik)


normal, doğal Osm. tabiî

(biyoloji, fizik)


normal için benzer kelimeler


normal, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'o', 'r', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
normal kelimesinin tersten yazılışı lamron diziliminde gösterilir.