öğretim elemanı

öğretim elemanı

a. Üniversitelerde eğitim, öğretim faaliyetlerini yürüten kimse.


öğretim elemanı için benzer kelimeler


öğretim elemanı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'ğ', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
öğretim elemanı kelimesinin tersten yazılışı ınamele miterğö diziliminde gösterilir.