özdeşlik elemanı

özdeşlik elemanı

bk. birim eleman.


özdeşlik elemanı için benzer kelimeler


özdeşlik elemanı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'd', 'e', 'ş', 'l', 'i', 'k', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
özdeşlik elemanı kelimesinin tersten yazılışı ınamele kilşedzö diziliminde gösterilir.