matrisin ij-inci elemanı

matrisin ij-inci elemanı

bk. matrisin ij-inci bileşeni.


matrisin ij-inci elemanı için benzer kelimeler


matrisin ij-inci elemanı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 't', 'r', 'i', 's', 'i', 'n', ' ', 'i', 'j', '-', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
matrisin ij-inci elemanı kelimesinin tersten yazılışı ınamele icni-ji nisirtam diziliminde gösterilir.