üretim elemanı

üretim elemanı İng. breeder element

Bir nükleer reaktörde kullanılan, zincirleme tepkime verebilen en küçük eleman.


üretim elemanı için benzer kelimeler


üretim elemanı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
üretim elemanı kelimesinin tersten yazılışı ınamele miterü diziliminde gösterilir.