olabilirlik ilkesi

olabilirlik ilkesi İng. likelihood principle

olabilirlik ilkesi için benzer kelimeler


olabilirlik ilkesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', 'i', 'l', 'k', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
olabilirlik ilkesi kelimesinin tersten yazılışı isekli kilrilibalo diziliminde gösterilir.