olağan aşınma payı

olağan aşınma payı İng. ordinary depreciation

Durağan bir ya da kuruluşun olağan aşınma sonu değerinin azalma payı.


olağan aşınma payı için benzer kelimeler


olağan aşınma payı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', ' ', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'p', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
olağan aşınma payı kelimesinin tersten yazılışı ıyap amnışa nağalo diziliminde gösterilir.