olan (veya olup) biten

olan (veya olup) biten

meydana gelen olaylar, ortaya çıkan durum veya oluşan her şey: “Biraz da etrafında olup bitenlere dikkat etsen iyi edersin.” -A. M. Dranas. “Uzun İhsan Efendi olan biteni çaresizlikle seyrediyordu.” -İ. O. Anar.


olan (veya olup) biten için benzer kelimeler


olan (veya olup) biten, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'n', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'o', 'l', 'u', 'p', ')', ' ', 'b', 'i', 't', 'e', 'n', şeklindedir.
olan (veya olup) biten kelimesinin tersten yazılışı netib )pulo ayev( nalo diziliminde gösterilir.