olanaklı düzenler kuralı

olanaklı düzenler kuralı İng. permutations

Olasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bir olay için aynı biçimin birden çok yinelenmemesi durumunda belirebilecek tüm olanaklı düzenlerin sayım kuralı.


olanaklı düzenler kuralı için benzer kelimeler


olanaklı düzenler kuralı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'n', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
olanaklı düzenler kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk relnezüd ılkanalo diziliminde gösterilir.