olanaklı şart kipi

olanaklı şart kipi Fr. conditionnel potentiel

Olanaksız şart kipi dışında olarak bütün şartkiplerinin ortak adı.


olanaklı şart kipi için benzer kelimeler


olanaklı şart kipi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'n', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'ş', 'a', 'r', 't', ' ', 'k', 'i', 'p', 'i', şeklindedir.
olanaklı şart kipi kelimesinin tersten yazılışı ipik traş ılkanalo diziliminde gösterilir.