olasılık belitleri

olasılık belitleri İng. axioms of probability

bk. Kolmogorov belitleri, olasılık.


olasılık belitleri için benzer kelimeler


olasılık belitleri, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 's', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
olasılık belitleri kelimesinin tersten yazılışı ireltileb kılısalo diziliminde gösterilir.