olasılık işlencesi

olasılık işlencesi İng. calculus of probability, probability calculus

Olasılıkları konu edinen işlence dalı.


olasılık işlencesi için benzer kelimeler


olasılık işlencesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 's', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'n', 'c', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
olasılık işlencesi kelimesinin tersten yazılışı isecnelşi kılısalo diziliminde gösterilir.