onlu yazım

onlu yazım İng. decimal notation

Genellikle onlu sayamaklar olmak üzere on ayrı damga kullanan yazım. örn. (a) 196912312359 damga dizgisi, 1970 yılının başlamasından bir dakika önceki gün ve zamanı göstermek üzere kullanılabilir; (b) Evrensel Onlu Sınıflama'da kullanılan gösterim. Bu örnekler onlu yazımı kullanmakla birlikte, ne biri, ne öteki onlu sayılama dizgesi tanımına uymaz.


onlu yazım için benzer kelimeler


onlu yazım, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'n', 'l', 'u', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
onlu yazım kelimesinin tersten yazılışı mızay ulno diziliminde gösterilir.