onluk direnç kutusu

onluk direnç kutusu İng. decade resistance box

Onarlık iki küme ve direnç kangalından oluşan direnç kutusu; birinci kümede her kangal bir ohm'luk, ikinci kümede on ohm'luktur.


onluk direnç kutusu için benzer kelimeler


onluk direnç kutusu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'n', 'l', 'u', 'k', ' ', 'd', 'i', 'r', 'e', 'n', 'ç', ' ', 'k', 'u', 't', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
onluk direnç kutusu kelimesinin tersten yazılışı usutuk çnerid kulno diziliminde gösterilir.