orada

orada

zf. 1. Sözü edilen yerde: “Her gün birkaç ev kadını orada çalı çırpıyla su ısıtıp çamaşırını yıkıyor.” -A. Erhat. 2. İşaret edilen görece olarak uzak yerde.


orada için benzer kelimeler


orada, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 'a', 'd', 'a', şeklindedir.
orada kelimesinin tersten yazılışı adaro diziliminde gösterilir.