oral

oral Fr. oral

sf. (l ince okunur) 1. Ağızcıl. 2. Sözlü. 3. zf. Ağız yoluyla. 4. ed. Söze dayanan.


oral İng. oral

Ağız ile ilgili; ağızla aynı tarafta.


oral İng. oral

Ağız, ağızla ilgili.


oral İng. oral

1. Sözlü, ağızdan söylenen. 2. Ağza ait olan. 3. Ağızdan alınan. 4. Ağızla ilgili.


oral İng. oral

(Lat. os = ağız) Ağıza ait; ağızın bulunduğu bölgede. yeni kayıt aç


Oral Köken: T.

Cinsiyet: Erkek “Kaleyi, şehri ele geçir, zaptet” anlamında kullanılan bir ad.”


oral için benzer kelimeler


oral, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 'a', 'l', şeklindedir.
oral kelimesinin tersten yazılışı laro diziliminde gösterilir.