örtülü yordam

örtülü yordam İng. disguised technique

Araştırma amaçlarını gizleyebilmek ve kendiliğinden yanıtlar alabilmek üzere yanıtlayıcının tepkilerini bir başkası ya da düşsel kişiler ağzından dile getirmesine olanak veren imgesel yordam, bk. dolaylı yordam, uzancalı yordam.


örtülü yordam için benzer kelimeler


örtülü yordam, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'r', 't', 'ü', 'l', 'ü', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
örtülü yordam kelimesinin tersten yazılışı madroy ülütrö diziliminde gösterilir.