ostenitli yapı

ostenitli yapı İng. austenitic structure

İçdüzeyi ostenit olan içyapı.


ostenitli yapı için benzer kelimeler


ostenitli yapı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 's', 't', 'e', 'n', 'i', 't', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
ostenitli yapı kelimesinin tersten yazılışı ıpay iltinetso diziliminde gösterilir.