otoimmün cevap

otoimmün cevap İng. autoimmune response

Otoimmünite.


otoimmün cevap için benzer kelimeler


otoimmün cevap, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 't', 'o', 'i', 'm', 'm', 'ü', 'n', ' ', 'c', 'e', 'v', 'a', 'p', şeklindedir.
otoimmün cevap kelimesinin tersten yazılışı pavec nümmioto diziliminde gösterilir.