oyaz

oyaz

Davar sineği.


oyaz, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'y', 'a', 'z', şeklindedir.
oyaz kelimesinin tersten yazılışı zayo diziliminde gösterilir.