özeksel güven aralığı

özeksel güven aralığı İng. central confidence interval

(Kuramsal istatistik) (…)


özeksel güven aralığı için benzer kelimeler


özeksel güven aralığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', ' ', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
özeksel güven aralığı kelimesinin tersten yazılışı ığılara nevüg leskezö diziliminde gösterilir.