özgür çağrışım ölçeri

özgür çağrışım ölçeri İng. free association test

Seçilmiş bir dizi söz karşısında denekten, usuna gelen ilk sözlü tepkiyi yapması istenen bir ölçer türü.


özgür çağrışım ölçeri için benzer kelimeler


özgür çağrışım ölçeri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'g', 'ü', 'r', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
özgür çağrışım ölçeri kelimesinin tersten yazılışı ireçlö mışırğaç rügzö diziliminde gösterilir.