özgür çağrışım

özgür çağrışım İng. free association

Düşünce ya da sözcüklerin, kişinin istençli denetimi olmaksızın birbirini izlemesi.


özgür çağrışım için benzer kelimeler


özgür çağrışım, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'g', 'ü', 'r', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', şeklindedir.
özgür çağrışım kelimesinin tersten yazılışı mışırğaç rügzö diziliminde gösterilir.