ozmolar

ozmolar İng. osmolar

Çözeltideki ozmotik etkin partiküllerin konsantrasyonuna ait olan.


ozmolar için benzer kelimeler


ozmolar, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
ozmolar kelimesinin tersten yazılışı ralomzo diziliminde gösterilir.