ozmolar çözelti

ozmolar çözelti İng. osmolar solution

Ozmolarite.


ozmolar çözelti için benzer kelimeler


ozmolar çözelti, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'z', 'm', 'o', 'l', 'a', 'r', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'e', 'l', 't', 'i', şeklindedir.
ozmolar çözelti kelimesinin tersten yazılışı itlezöç ralomzo diziliminde gösterilir.