ayarlı çözelti

ayarlı çözelti İng. standard solution

Oylumsal çözümlemede kullanılan ve derişimi, temel ölçün sayılan özdekler aracılığıyla kesin olarak belirlenmiş çözelti.


ayarlı çözelti İng. standart solution

Volumetrik analizde kullanılan ve derişimi standart maddelerle kesin olarak belirlenmiş çözelti.


ayarlı çözelti için benzer kelimeler


ayarlı çözelti, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'e', 'l', 't', 'i', şeklindedir.
ayarlı çözelti kelimesinin tersten yazılışı itlezöç ılraya diziliminde gösterilir.